Serviciul Tipografie

                                                                                                 

 

Șef Serviciu Tipografie ing. Dorin IORDAN

Telefon mobil:  0728884653

Mail: diordan@ase.ro

 

Tipografia are ca obiect principal de activiate asigurarea materialului tipărit și al suporturilor de curs pentru toate formele de învățământ ale Academiei, tipărirea de reviste, formulare și diverse lucrări alb-negru și color pentru toate compartimentele din structura Academiei de Studii Economice din București.

Serviciul Tipografie are următoarele atribuții:

  • Asigurarea multiplicării manualelor universitare și tipărirea de lucrări pentru terți;
  • Asigurarea suportului logistic pentru buna desfășurare a procesului de admitere;
  • Asigurarea suportului logistic pentru buna desfășurare a procesului didactic;
  • Asigurarea suportului logistic pentru buna desfășurare a evenimentelor organizate de ASE;
  • Exercitarea altor atribuții stabilite de către conducerea ASE, cu respectarea prevederilor legale. 

Având statutul de serviciu intern al Academiei, Tipografia  funcționează sub incidența regulamentelor și reglementărilor generale ale Academiei, cu adaptare la specificul propriu activității.

Activitatea Tipografiei

Adresa și Contact:              Piața Romană, nr. 6; Tel.: +40 21 319.19.00, int. 236; Fax: +40 21 319.18.99;
                                                                             E-mail: tipografie@ase. ro