Serviciul Tehnic Investitii

       

COLECTIV:

Șef Serviciu Ing. MARI DUGENIK 

Ing. Daniela TERECOASA

Ing. Mirela-Adelaida  ZDOROVETCHI 

DATE CONTACT: Tel. fix - 021 3191900 / interior 300, 159

Adresă:   Cihoschi Stanislav nr.5, clădirea Cihoschi,

etaj 1, camera 5105

Activitatile desfășurate în cadrul Serviciului Tehnic Investiții, sunt coordonate și realizate de personal cu pregatire în domeniul tehnic de specialitate, contribuind la managementul strategic și cotidian al Academiei, executând deciziile luate de autoritățile academice în ceea ce privește Direcția Tehnică. 

Serviciul Tehnic-Investiții are următoarele atribuții:

 • Întocmirea documentelor referitoare la propunerile de lucrări de investiții și lucrări de consolidare, demolare, reabilitare și reparații curente și capitale în vederea elaborării proiectului de buget al ministerului de resort;
 • Estimarea și includerea valorii lucrărilor și serviciilor în Bugetul de Venituri și Cheltuieli și în Programul Achizițiilor Publice – ASE;
 • Inițierea documentației de achiziție pentru realizarea lucrărilor de expertiză, proiectare, dirigenție, investiții, consolidare, demolare, reabilitare și reparații capitale;
 • Expertizarea tehnică, în cadrul procedurii de achiziție de servicii de proiectare, pentru execuția unei construcții noi/ pentru lucrările de demolare/ pentru lucrările de reabilitare/ pentru lucrările de consolidare/ pentru lucrările de reparații capitale;
 • Obținerea avizelor și/sau acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism și depunerea documentației tehnice în vederea eliberării autorizației de construire/ demolare;
 • Urmărirea execuției lucrărilor contractate în mod direct sau prin intermediul firmelor specializate în dirigenție de șantier;
 • Efectuarea recepției lucrărilor executate în baza autorizației de construire/ demolare;
 • Verificarea și recepția lucrărilor executate și a serviciilor în vederea efectuării plăților;
 • Verificarea și avizarea documentelor privind restituirea garanției de bună execuție;
 • Urmărirea comportării în exploatare a lucrărilor și construcțiilor executate în perioada de garanție și luarea măsurilor pentru remedierea eventualelor lucrări realizate necorespunzător;
 • Exercitarea altor atribuții stabilite de către conducerea ASE, cu respectarea prevederilor legale.