Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

                 

              

Direcția Tehnică este condusă de un director subordonat Directorului General Administrativ și este coordonată de Prorectorul responsabil cu dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică.

Directorul Direcției Tehnice, prin serviciile subordonate, asigură funcționalitatea bazei tehnico – materiale a ASE și propune măsuri de modernizare și dezvoltare a acesteia în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a patrimoniului Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Direcția Tehnică are în subordine următoarele servicii:

Serviciul Tehnic-Investiții;

Serviciul Tipografie.

Fiecare serviciu este condus de un șef serviciu subordonat directorului Direcției Tehnice.

Directorul Tehnic răspunde de toate activitățile desfășurate în cadrul direcției.

ANUNTURI IMPORTANTE

ARHIVA