Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Direcția Tehnică-Investiții, prin activitatea structurilor organizatorice componente, asigură funcționalitatea spaţiului universitar (edificii, campusuri universitare, institute de cercetare, terenuri etc, precum şi dotările aferente bazei tehnico-materiale) și propune măsuri de modernizare și dezvoltare a acesteia în vederea fundamentării strategiei de dezvoltare a patrimoniului universității.