Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

Scopul și misiunea Direcției Tehnice este dezvoltarea bazei materiale a Academiei de Studii Economice din București, prin realizarea lucrărilor de investiții: obiective, refuncționalizări, modernizări și diverse amenajări.

Urmărește creșterea siguranței în exploatare a imobilelor cu desținatie didactică prin executarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și reparații capitale, acordă asistență tehnică facultăților și departamentelor la realizarea lucrărilor de modernizare și amenajare a spațiilor, avînd ca sursă de finanțare veniturile proprii prin întocmirea caietelor de sarcini aferente documentațiilor de achiziții și urmărirea execuției lucrărilor și derulării contractelor atribuite.