Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa ramana cea mai prestigioasa institutie de invatamant economic superior si de administratie publica din Romania si sa se califice printre primele universitati din Europa, prin continutul si modernitatea procesului de invatamant, dinamismul inovarii, implicarea in raporturi strategice de parteneriat cu mediul economic si social, national si international.

 

 

Direcția Tehnică-Investiții (DTI) este condusă de un director, încadrat potrivit legii, care se subordonează Directorului general administrativ și se află în coordonarea Prorectorului responsabil cu "Dezvoltarea infrastructurii informaționale și logistică".

DTI, prin activitățile structurilor organizatorice componente, asigură funcționalitatea spaţiului universitar (edificii, campusuri universitare, institute de cercetare, terenuri etc., precum şi dotările aferente bazei tehnico-materiale) și propune măsuri de modernizare și dezvoltare a acestuia, în concordanță cu legislația în domeniu și cu strategia de dezvoltare a universității.